Kontakt

ZKM Szczytno

 

ZakĹ‚ad Komunikacji Miejskiej SpóĹ‚ka z o.o.


Siedziba:
ZakĹ‚ad Komunikacji Miejskiej SpóĹ‚ka z o.o.
ul. Kościuszki 9 12-100 Szczytno
Tel/Fax.: 089/6243354
 
 

ZakĹ‚ad Komunikacji Miejskiej SpóĹ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoĹ›ciÄ… z siedzibÄ… w Szczytnie, zarejestrowana w dniu 15 kwietnia 2002 r. w SÄ…dzie Rejestrowym VIII WydziaĹ‚ Gospodarczy w Olsztynie i wpisana do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS:0000098801

 

Wysokość kapitału zakładowego: 1 020 500,00 PLNOrgany SpóĹ‚ki:
Zgromadzenie Wspólników - BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

Rada Nadzorcza:
Skład Rady Nadzorczej:
- PrzewodniczÄ…ca - Helena Jasiukiewicz
- Członek - Izabela Nowicka
- Członek - Agnieszka Kurczewska

ZarzÄ…d SpóĹ‚ki:
ZarzÄ…d SpóĹ‚ki jednoosobowy,
Prezes ZarzÄ…du - Jan Lis
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Design by DoIT