O Firmie

ZKM Szczytno

Historia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie  

 

01.01.1978 r.

Początek funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczytnie. Zakład podlegał pod Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie i był pod nadzorem Wojewody Olsztyńskiego. Kierownikiem zakładu został Pan Ryszard Sawicki. Zakład mieścił się w Zakładzie Mechanizacji i Transportu Kombinatu Rolnego „Mazury” w Kamionku. Zakład został wyposażony w 2 autobusy i obsługiwał jedną linię na trasie Unitra–Unima – Zakład Mleczarski. Od 1979 r. kierownikiem Zakładu był Pan Stanisław Wróbel. Z dniem 15.06.1985 r. zakład został przeniesiony na ulicę Kościuszki 9.  

 

01.01.1991 r.

Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego Nr 189 z dnia 29.12.1990 r. w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie zostało utworzone samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczytnie i na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym Zakład został przekazany Gminie Miejskiej Szczytno. Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego na tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa został powołany Pan Stanisław Wróbel. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb przewozowych ludności w zakresie pasażerskiej komunikacji zbiorowej. W wyniku przekształceń organizacyjno – prawnych Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie zostaje zlikwidowane Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z dniem 31.12.1991 r.  

 

01.01.1992 r.

Uchwałą Nr XVI/157/91 r. z dnia 28.11.1991 r. Rady Miejskiej w Szczytnie tworzy się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Szczytnie. Decyzją Zarządu Miasta Szczytno z dnia 23.12.1991 r. na stanowisko kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej został powołany Pan Władysław Mosakowski, który pełnił funkcję do 31.08.1996 r. Zadaniem zakładu jest świadczenie osobowych usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej. Decyzją Zarządu Miasta w Szczytnie z dniem 25.09.1997 r. na kierownika zakładu został powołany Pan Jan Lis. Uchwałą Nr III/105/2001 z dnia 19.12.2001 r. Zarządu Miasta Szczytno z dniem 31.12.2001 r. zostaje zlikwidowany zakład budżetowy

 

 01.01.2002 r.

  Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVII/396/2001 z dnia 20.12.2001 r. zostaje utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Szczytnie, która kontynuować będzie działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i innych gmin. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w Szczytnie, która obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym. Prezesem Zarządu Spółki zostaje Pan Jan Lis, dotychczasowy Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej.    

 

Design by DoIT