Przepisy

ZKM Szczytno

Wersja do wydruku: Regulamin

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGA┼╗U R─śCZNEGO I ZWIERZ─äT AUTOBUSAMI ZAKLADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki przewozu osób, rzeczy, baga┼╝u r─Öcznego oraz zwierz─ůt w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Zak┼éad Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o.

2. Ilekro─ç w regulaminie mowa o: - „autobusie” – rozumie si─Ö przez to autobusy Zak┼éadu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. – „zak┼éadzie komunikacji” rozumie si─Ö przez to Zak┼éad Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. – „przewozie” - rozumie si─Ö przez to przewóz osób, rzeczy, baga┼╝u r─Öcznego oraz zwierz─ůt realizowany przez Zak┼éad Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. w trybie i na zasadach okre┼Ťlonych ustaw─ů z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z póz. zm.).

 

§ 2

Do przestrzegania niniejszego regulaminu obowi─ůzani s─ů: - pasa┼╝erowie korzystaj─ůcy z przewozu autobusami, - kierowca autobusu, - personel kontroli ruchu i biletów.

 

§ 3

1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelkontroli ruchu i biletów powinny by─ç kierowane do pasa┼╝erów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów obowi─ůzani s─ů do udzielenia, na ┼╝─ůdanie pasa┼╝era informacji dotycz─ůcych przewozu w szczególno┼Ťci co do godzin odjazdu autobusu z przystanku pocz─ůtkowego, kierunku jazdy, itp.

3. W ka┼╝dym autobusie powinna znajdowa─ç si─Ö informacja, gdzie i do kogo pasa┼╝erowie mog─ů kierowa─ç skargi i wnioski dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci zak┼éadu komunikacyjnego.

 

§ 4

Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe w skutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.

 

§ 5

1. Zak┼éad komunikacyjny nie odpowiada za szkody powsta┼ée w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych si┼é─ů wy┼╝sz─ů, przyczynami natury techniczno – eksploatacyjnej, zarz─ůdzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

2. Bilet wa┼╝ny jest w autobusie, w którym zosta┼é skasowany, na ca┼éym kursie danej linii. Poprzez kurs nale┼╝y rozumie─ç przejazd danej linii w jednym kierunku pomi─Ödzy przystankami.

3. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasa┼╝erowi posiadaj─ůcemu bilet przys┼éuguje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu nast─Öpnym autobusem tej samej linii przebiegaj─ůcej t─ů sam─ů tras─ů, albo autobusem zast─Öpczym podstawionym przez zak┼éad komunikacyjny.

 

§ 6

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać te rzeczy kierowcy autobusu. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz ta została przez kierowcę autobusu przekazana do biura rzeczy znalezionych w ZKM Szczytno Sp. z o.o.

2. Tryb post─Öpowania z rzeczami znalezionymi w autobusach reguluj─ů odr─Öbne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEWÓZ OSÓB

 

§ 7

Zak┼éad komunikacyjny zobowi─ůzany jest umie┼Ťci─ç w autobusach informacje o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do op┼éaty ulgowej, bezp┼éatnych przewozów oraz wysoko┼Ťci op┼éaty dodatkowej za przejazd bez wa┼╝nego biletu.

 

§ 8

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

2. Wsiadanie do autobusu na przystankach ko┼äcowych dozwolone jest dopiero po zako┼äczeniu czynno┼Ťci zwi─ůzanych ze zmian─ů kierunku jazdy. W tym czasie pasa┼╝erowie nie mog─ů przebywa─ç w poje┼║dzie.

3. Kierowca autobusu po zako┼äczeniu czynno┼Ťci zwi─ůzanych ze zmian─ů kierunku jazdy zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie podjecha─ç autobusem do przystanku dla wsiadaj─ůcych w celu umo┼╝liwienia osobom oczekuj─ůcym na przystanku zaj─Öcia miejsca w autobusie ( z wyj─ůtkiem przerw na spo┼╝ycie posi┼éków lub awarii.).

4. Kierowca autobusu obowi─ůzany jest ruszy─ç z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, ┼╝e wszystkie osoby wsiadaj─ůce s─ů wewn─Ötrz autobusu, a wysiadaj─ůce opu┼Ťci┼éy autobus.

 

§ 9

1. Pasa┼╝erowie stoj─ůcy w czasie jazdy powinni trzyma─ç si─Ö uchwytów lub por─Öczy.

2. Za bezpiecze┼ästwo przewo┼╝onego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.

3. Pasa┼╝er zamierzaj─ůcy wysi─ů┼Ť─ç na przystanku oznaczonym „na ┼╝─ůdanie” obowi─ůzany jest wcze┼Ťniej uprzedzi─ç o tym kierowc─Ö autobusu, a osoba zamierzaj─ůca wsi─ů┼Ť─ç na takim przystanku da─ç odpowiednio wcze┼Ťniej znak przez wyra┼║ne podniesienie r─Öki.

 

§ 10

1. W autobusach wyznaczone s─ů odpowiednio oznakowane miejsca:

a) dla osób z dzieckiem na r─Öku (dotyczy równie┼╝ kobiet ci─Ö┼╝arnych),

b) dla inwalidów.

2. Pasa┼╝er, który zajmuje miejsce oznaczone jak w pkt. 1 obowi─ůzany jest zwolni─ç miejsce w razie zg┼éoszenia si─Ö na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

 

§ 11

1. Pasa┼╝er obowi─ůzany jest po wej┼Ťciu do autobusu bezzw┼éocznie i bez wezwania skasowa─ç bilet oraz zachowa─ç do kontroli.

2. Kierowca sprzedaje bilety jednorazowe podczas postoju na przystanku.

 

§ 12

1. Z autobusu mo┼╝na usun─ů─ç osoby:

a) nietrze┼║we, zachowuj─ůce si─Ö agresywnie wobec wspó┼épasa┼╝erów i kierowcy autobusu,

b) wzbudzaj─ůce odraz─Ö brudem lub niechlujstwem,

c) które z innych powodów s─ů niebezpieczne lub uci─ů┼╝liwe dla wspó┼épasa┼╝erów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu mo┼╝e zjecha─ç z trasy przejazdu do najbli┼╝szego komisariatu Policji lub Stra┼╝y Miejskiej.

 

§ 13

1. Pasa┼╝erowie nie mog─ů zajmowa─ç miejsca w pobli┼╝u kierowcy w sposób ograniczaj─ůcy jego pole widzenia oraz w sposób utrudniaj─ůcy kieruj─ůcemu prowadzenie autobusu.

2. Kierowcy autobusu zabrania si─Ö w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spo┼╝ywania posi┼éków i palenia tytoniu.

3. Zabrania si─Ö w autobusach:

a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,

b) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,

c) palenia tytoniu,

d) zanieczyszczania i za┼Ťmiecania autobusu lub niszczenia jego urz─ůdze┼ä oraz

wyposa┼╝enia,

e) wychylania si─Ö z autobusu i opierania si─Ö o drzwi podczas jazdy,

f) spo┼╝ywania artyku┼éów spo┼╝ywczych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.)

ze wzgl─Ödu na mo┼╝liwo┼Ť─ç pobrudzenia odzie┼╝y wspó┼épasa┼╝erów lub

zanieczyszczenia wn─Ötrza autobusu,

g) wchodzenia do autobusu w ┼éy┼╝worolkach lub wrotkach i innych tworz─ůcych

zagro┼╝enie,

h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub

zak┼éócania w inny sposób spokoju w autobusie,

i) ┼╝ebrania,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,

k) wykonywania czynno┼Ťci mog─ůcych narazi─ç wspó┼épasa┼╝erów na szkody lub obra┼╝enia,

l) wykonywania innych czynno┼Ťci niedozwolonych w miejscach publicznych,

┼é) prowadzenia rozmów z kierowc─ů

 

§ 14

1. Pasa┼╝er zagra┼╝aj─ůcy bezpiecze┼ästwu lub porz─ůdkowi w autobusach, a tak┼╝e uci─ů┼╝liwy lub zachowuj─ůcy si─Ö agresywnie w stosunku do innych pasa┼╝erów, który nie stosuje si─Ö do wezwa┼ä kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowi─ůzany jest opu┼Ťci─ç autobus na ich ┼╝─ůdanie na najbli┼╝szym przystanku.

2. W przypadku, gdy pasa┼╝er odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów mog─ů zwróci─ç si─Ö o interwencj─Ö Policji lub Stra┼╝y Miejskiej.

3. Pasa┼╝erowi, w przypadku o którym mowa w pkt. 1 nie przys┼éuguje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEWÓZ RZECZY I BAGA┼╗U R─śCZNEGO

 

§ 15

1. Pasa┼╝erowie mog─ů przewozi─ç w autobusach rzeczy i baga┼╝ r─Öczny, je┼╝eli istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudnia┼éy korzystania z przewozu innym pasa┼╝erom i nie nara┼╝a┼éy ich na szkody, a tak┼╝e nie zagra┼╝a┼éy lub utrudnia┼éy prowadzenie autobusu.

2. Baga┼╝u, rzeczy i zwierz─ůt nie mo┼╝na umieszcza─ç na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

§ 16

1. Op┼éacie baga┼╝owej, wed┼éug obowi─ůzuj─ůcej taryfy podlegaj─ů:

a) baga┼╝ przekraczaj─ůcy swoj─ů wielko┼Ťci─ů rozmiar 20x40x60 cm,

b) plecak ze stela┼╝em,

c) psy i inne zwierzęta większe w kagańcu i na smyczy,

d) wózki dzieci─Öce . W czasie przewozu dziecko musi by─ç wyj─Öte z wózka je┼Ťli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegaj─ůcymi przed wypadni─Öciem z wózka.

 

2. Nie podlegaj─ů op┼éacie za przewóz:

a) przedmioty nie przekraczaj─ůce rozmiaru 20x40x60 cm,

b) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,

c) wózki dzieci─Öce sk┼éadane ( w stanie z┼éo┼╝onym),

d) instrumenty muzyczne,

e) wózki inwalidzkie.

 

§ 17

Zabrania si─Ö przewozi─ç w autobusach:

1. Psów nie maj─ůcych za┼éo┼╝onego kaga┼äca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego ┼Ťwiadectwa szczepienia psa.

2. Innych niebezpiecznych zwierz─ůt.

3. Przedmiotów, które mog─ů wyrz─ůdzi─ç szkod─Ö innym pasa┼╝erom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia cia┼éa lub odzie┼╝y, albo które mog─ů uszkodzi─ç lub zanieczy┼Ťci─ç autobus (ostrych narz─Ödzi, szyb, otwartych naczy┼ä ze smarami lub farbami, itp.).

4. Przedmiotów cuchn─ůcych, ┼éatwopalnych wybuchowych, ┼╝r─ůcych, radioaktywnych, truj─ůcych oraz innych materia┼éów niebezpiecznych.

5. Przedmiotów wywo┼éuj─ůcych uczucie odrazy.

6. Broni, amunicji – z wyj─ůtkiem dopuszczenia do przewozu na odr─Öbnych warunkach okre┼Ťlonych odr─Öbnymi przepisami i nie stosuje si─Ö do osób uprawnionych do jej noszenia ze wzgl─Ödu na pe┼énion─ů funkcj─Ö.

7. Rowerów.

 

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e osoba korzystaj─ůca z autobusu nie stosuje si─Ö do przepisów

§ 17, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów s─ů upowa┼╝nieni do wezwania takiego pasa┼╝era do opuszczenia autobusu na najbli┼╝szym przystanku.

2. Pasa┼╝er obowi─ůzany jest zastosowa─ç si─Ö do wezwania, o którym mowa w pkt. 1 .

3.W przypadku, gdy pasa┼╝er odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler

ruchu i biletów mog─ů zwróci─ç si─Ö o interwencj─Ö Policji lub Stra┼╝y Miejskiej.

4.Pasa┼╝erowi, w przypadkach okre┼Ťlonych w pkt. 1 nie przys┼éuguje zwrot ceny biletu.

 

§ 19

1. Pasa┼╝er sprawuje nadzór nad przewo┼╝onymi rzeczami, baga┼╝em i zwierz─Ötami.

2. Pasa┼╝er odpowiada za wszelkie szkody powsta┼ée z jego winy w zwi─ůzku z przewozem rzeczy, baga┼╝u i zwierz─ůt.

3. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy, bagaż i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

 

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA BILETÓW

 

§ 20

1. Pasa┼╝er zobowi─ůzany jest posiada─ç wa┼╝ny bilet podczas przejazdu.

2. Wa┼╝nym biletem jest taki bilet, który ┼é─ůcznie spe┼énia nast─Öpuj─ůce warunki:

a) posiada nadruk – „ZKM Szczytno Sp. z o.o.”,

b) jest o odpowiednim nominale cenowym,

c) jest prawidłowo skasowany,

d) jest nie zniszczony.

3. Obowi─ůzkiem pasa┼╝era jest niezw┼éocznie skasowa─ç bilet (zaraz po wej┼Ťciu do autobusu).

 

§ 21

Zabrania si─Ö odst─Öpowa─ç skasowanego biletu innej osobie.

 

 

§ 22

1. Pasa┼╝er obowi─ůzany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upowa┼╝nionej do kontroli okaza─ç:

a) wa┼╝ny bilet,

b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu – wa┼╝ny bilet ulgowy i dokument

uprawniaj─ůcy do ulgi,

c) w przypadku przejazdu bezp┼éatnego – dokument uprawniaj─ůcy do takiego przejazdu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniaj─ůcego do bezp┼éatnego b─ůd┼║ ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sob─ů do autobusu zwierz─ůt i rzeczy wy┼é─ůczonych z przewozu, kontroler lub osoba upowa┼╝niona do kontroli pobiera op┼éat─Ö dodatkow─ů.

3. W przypadku odmowy uiszczenia ┼╝─ůdanej op┼éaty kontroler lub osoba upowa┼╝niona do kontroli biletów wzywa pasa┼╝era do okazania dokumentu umo┼╝liwiaj─ůcego stwierdzenie to┼╝samo┼Ťci i na jego podstawie sporz─ůdza protokó┼é stanowi─ůcy dowód jazdy bez wa┼╝nego biletu.

4. Kontroler lub osoba upowa┼╝niona do kontroli biletów upowa┼╝niona jest do udaremnienia opuszczenia autobusu przez pasa┼╝era, który nie posiada wa┼╝nego biletu. Odmowa uiszczenia op┼éaty lub okazania dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç uzasadnia wezwanie Policji lub Stra┼╝y Miejskiej.

 

§ 23

Osobami upowa┼╝nionymi do kontroli biletów s─ů kontrolerzy biletów lub osoby upowa┼╝nione legitymuj─ůce si─Ö identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

 

§ 24

Identyfikator, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawiera─ç nast─Öpuj─ůce informacje: - nadruki z napisem ZKM – Szczytno Sp. z o.o. lub firmy upowa┼╝nionej do kontroli przez ZKM Szczytno Sp. z o.o. - numer identyfikacyjny osoby dokonuj─ůcej kontroli dokumentów przewozu osób, - zdj─Öcie kontroluj─ůcego, zakres uprawnie┼ä, okres wa┼╝no┼Ťci, piecz─Ö─ç i podpis wystawcy.

 

§ 25

Kontroler lub osoba upowa┼╝niona do kontroli biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, ┼╝e bilet lub dokument upowa┼╝niaj─ůcy do przejazdu bezp┼éatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upowa┼╝niona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.

 

 

ROZDZIAŁ V

OPŁATY DODATKOWE

 

§ 26

Ustala si─Ö op┼éat─Ö dodatkow─ů :

1. Za przejazd bez wa┼╝nego dokumentu przewozu ( biletu) – jako 50-krotno┼Ť─ç najta┼äszego biletu jednorazowego normalnego obowi─ůzuj─ůcego na liniach miejskich,

2. Za przejazd bez wa┼╝nego dokumentu po┼Ťwiadczaj─ůcego uprawnienie do bezp┼éatnego lub ulgowego przejazdu – jako 40-krotno┼Ť─ç najta┼äszego biletu jednorazowego normalnego obowi─ůzuj─ůcego na liniach miejskich,

3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasa┼╝era bez wa┼╝nego biletu na Policj─Ö w celu ustalenia to┼╝samo┼Ťci, podró┼╝ny obowi─ůzany jest ui┼Ťci─ç op┼éat─Ö dodatkow─ů ustalon─ů jako 150-krotno┼Ť─ç ceny najta┼äszego biletu jednorazowego normalnego obowi─ůzuj─ůcego na liniach miejskich.

4. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierz─ůt – jako 20-krotno┼Ť─ç najta┼äszego biletu jednorazowego normalnego obowi─ůzuj─ůcego na liniach miejskich,

5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op┼éaty dodatkowej lub najdalej w ci─ůgu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi─ůzuj─ůcego do uiszczenia tej op┼éaty wysoko┼Ť─ç op┼éat dodatkowych ustalonych w sposób okre┼Ťlony w ust. 1,2,3 i 4 obni┼╝a si─Ö o 30%.

6. Je┼╝eli w czasie kontroli pasa┼╝er nie oka┼╝e imiennego biletu miesi─Öcznego lub dokumentu uprawniaj─ůcego do przejazdu bezp┼éatnego lub ulgowego obowi─ůzany jest w ci─ůgu 7 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia op┼éaty manipulacyjnej w wysoko┼Ťci 10% op┼éaty dodatkowej, pobrana op┼éata dodatkowa podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zap┼éaty – umorzeniu.

 


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

1. Odwo┼éania i wyja┼Ťnienia w sprawach zwi─ůzanych z kontrol─ů biletów rozpatruje Prezes Zarz─ůdu Zak┼éadu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie Sp. z o.o. ul. Ko┼Ťciuszki 9 lub osoba przez niego upowa┼╝niona.

2 Wszelkie skargi, wnioski i wyja┼Ťnienia w sprawach zwi─ůzanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej nale┼╝y kierowa─ç na adres:

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
12-100 Szczytno, ul. Ko┼Ťciuszki 9
tel/fax (089) 624 33 54


Design by DoIT