Uprawnienia

ZKM Szczytno

UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


I. DO KORZYSTANIA Z BEZP┼üATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI S─ä:

1. Pos┼éowie i senatorowie RP – na podstawie legitymacji poselskiej lub  senatorskiej.
2. Dzieci przed uko┼äczeniem 4 lat ┼╝ycia – na podstawie o┼Ťwiadczenia rodzica lub opiekuna.
3. Osoby represjonowane, b─Öd─ůce inwalidami oraz przewodnicy towarzysz─ůcy  – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez ZUS).
4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidzkiej oraz przewodnicy towarzysz─ůcy inwalidzie – na podstawie ksi─ů┼╝eczki inwalidy wojennego lub wojskowego.
5. Ociemniali i niewidomi oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji inwalidzkiej z wpisem o zaliczeniu niepe┼énosprawno┼Ťci do inwalidztwa i dowodu osobistego. Przejazd bezp┼éatny dla przewodnika przys┼éuguje na podstawie o┼Ťwiadczenia inwalidy.
6. Inwalidzi ca┼ékowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji inwalidzkiej z wpisem o zaliczeniu inwalidy do grupy inwalidztwa i dowodu osobistego. Bezp┼éatny przejazd dla opiekuna przys┼éuguje na podstawie o┼Ťwiadczenia inwalidy. 
7. Osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů narz─ůdów ruchu korzystaj─ůcy z wózków inwalidzkich wraz z opiekunem – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzaj─ůcego niesprawno┼Ť─ç narz─ůdu ruchu lub orzeczenie stwierdzaj─ůce umiarkowany lub lekki  stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci narz─ůdu ruchu i dowodu osobistego – korzystaj─ůcy z wózków inwalidzkich.
8. Honorowi dawcy krwi I stopnia – na podstawie aktualnej legitymacji „Zas┼éu┼╝ony Dawca Krwi I  Stopnia”.
9. Pracownicy socjalni Miejskiego i Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej – na podstawie za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego fakt wykonywania pracy w ┼Ťrodowisku oraz dowodu osobistego.
10. Osoby, które uko┼äczy┼éy 70 lat ┼╝ycia – na podstawie dokumentu opatrzonego zdj─Öciem umo┼╝liwiaj─ůcym ustalenie to┼╝samo┼Ťci i wieku danej osoby.


 
II. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH (tj. 50% warto┼Ťci biletu normalnego)
 NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI S─ä:

1. Studenci szkó┼é wy┼╝szych – na podstawie legitymacji studenckiej.
2. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie o┼Ťwiadczenia rodzica lub opiekuna.
3. Emeryci, renci┼Ťci – na podstawie legitymacji emeryta, rencisty wraz z dokumentem umo┼╝liwiaj─ůcym stwierdzenie to┼╝samo┼Ťci osoby uprawnionej.   
4. M┼éodzie┼╝ dotkni─Öta inwalidztwem i niepe┼énosprawna – na podstawie orzeczenia o inwalidztwie lub stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci
5. Kombatanci – na podstawie za┼Ťwiadczenia wydanego przez Urz─ůd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
6. Uczniowie szkó┼é podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych – na podstawie wa┼╝nej legitymacji szkolnej.
7. Inwalidzi s┼éuchu – cz┼éonkowie Polskiego Zwi─ůzku G┼éuchych – na podstawie za┼Ťwiadczenia wydanego przez Polski Zwi─ůzek G┼éuchych.III. Do korzystania z biletów ulgowych, przeznaczonych dla posiadaczy Szczycie┼äskiej Karty Du┼╝ej Rodziny, na wszystkich liniach uprawnieni s─ů cz┼éonkowie rodzin wielodzietnych zamieszkuj─ůcych w Szczytnie – na podstawie wa┼╝nej Szczycie┼äskiej Karty Du┼╝ej Rodziny wraz z dokumentem opatrzonym zdj─Öciem umo┼╝liwiaj─ůcym ustalenie to┼╝samo┼Ťci osoby lub legitymacji szkolnej, lub studenckiej).

Pasa┼╝er korzystaj─ůcy z biletu ulgowego lub bezp┼éatnego przejazdu, jest zobowi─ůzany posiada─ç przy sobie i okaza─ç na ┼╝─ůdanie kontroli biletowej dokument uprawniaj─ůcy do takiego przejazdu. Pasa┼╝er ma prawo ┼╝─ůda─ç od kontrolera okazania uprawnie┼ä do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdj─Öciem i numerem s┼éu┼╝bowym). Kontroler ma prawo do pobrania op┼éaty specjalnej gotówkowej lub na┼éo┼╝enia op┼éaty kredytowej na pasa┼╝era pope┼éniaj─ůcego wykroczenie taryfowe. Wr─Öcza wówczas pasa┼╝erowi odpowiedni, wype┼éniony druk op┼éaty specjalnej potwierdzony swoim numerem s┼éu┼╝bowym i podpisem.


Kontroler ma prawo:

1. W razie odmowy zap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci – ┼╝─ůda─ç okazania dokumentu umo┼╝liwiaj─ůcego stwierdzenie to┼╝samo┼Ťci podró┼╝nego.
2. W razie niezap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci i nieokazania dokumentu – uj─ů─ç podró┼╝nego i niezw┼éocznie odda─ç go w r─Öce Policji lub innych organów porz─ůdkowych, które maj─ů zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podró┼╝nego podj─Öcia czynno┼Ť─ç  zmierzaj─ůcych do ustalenia jego to┼╝samo┼Ťci.
3. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porz─ůdkowych, podró┼╝ny obowi─ůzany jest pozosta─ç w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.
4. Podró┼╝ny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub baga┼╝u, mimo braku odpowiedniego dokumentu   przewozu, odmawia zap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci i okazania dokumentu, umo┼╝liwiaj─ůcego stwierdzenie jego to┼╝samo┼Ťci  podlega karze grzywny.   (Podstawa: Prawo Przewozowe Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.601, art. 33a ,rozdzia┼é 10a).
 

Design by DoIT